برگزاری برنامه ورزش شاغلین مهر ماه داراب

 به گزارش روابط عمومی ورزش بانوان استان به نقل از پیشه ور مسئول ورزش بانوان شهرستان داراب مسابقات دارت بانوان شاغل دستگاه های اجرایی شهرستان داراب باحضور بیش از 20 نفر از ادارات اموزش و پرورش داراب و فورگ ، جهادکشاورزی ، ورزش و جوانان ، فنی و حرفه ای با هدف ارتقا نشاط و تندرستی در بانوان شاغل در سالن تربیت برگزار گردید  که درپایان به نفرات برتر جوایزی اهدا گردید . خانم حکیمه بهرامیان از اموزش و پرورش مقام اول ، خانم شهربانوحسین پور از جهادکشاورزی مقام دوم و زهرا همتی و فاطمه خاکپور از اموزش و پرورش مقام  سوم مشترک کسب نمودند .