دو خبرفرهنگی ورزشی از شهرستان قیر وکارزین

به گزارش روابط عمومی ورزش بانوان استان به نقل از راستی کارشناس ورزش شهرستان قیر و کارزین در هفته گرامیداشت دفاع مقدس این شهرستان نیز همانند شهرستانهای دیگر استان اقدام به برگزاری دو برنامه فرهنگی ورزشی در بخش ورزش بانوان شهرستان برگزار نمود: برگزاری دوره آموزشی کوه پیمایی بانوان        با حضور 15 نفر از ورزشکاران طبیعت دوست در ارتفاعات بشکار و همچنین برگزاری یکدوره مسابقات بسکتبال دخترانبا حضور تعدادی از ورزشکاران این رشته درسالن کوثر قیراز مهمترین برنامه های شهرستان در بخش بانوان بود.