جلسه توجیهی طرح ساختار قامتی دهیاران شهرستان فراشبند برگزارشد

به گزارش روابط عمومی ورزش بانوان استان به نقل از اکبریان مسئول ورزش بانوان شهرستان فراشبند، بمنظور اجرای بهتر و وسیعتر و سهل تر طرح سنجش ساختار قامتی اداره ورزش وجوانان شهرستان فراشبند اقدام به برگزاری جلسه توجیهی با تمام دهیاران وبخشداران درتاریخ 26 شهریور ماه در محل فرمانداری با حضور فرماندار، منصوری بخشدار مرکزی  ،اکبریان معاون اداره ورزش وجوانان نمود. اکبریان در این جلسه از لزوم اجرای طرح ویژه زنان ودختران روستایی و خواستار همکاری حضار با رابطین این طرح شد.