برگزاری طرح ورزش شاغلین شهرستان شیراز

به گزارش روابط عمومی ورزش بانوان استان به نقل از خواست خدایی مسئول ورزش بانوان شهرستان شیراز ، در راستای طرح پویش ملی " ارتقاء نشاط و تندرستی زنان شاغل با ورزش" ،درتاریخ 25‏/6‏/98 ساعت 8 صبح برنامه ورزشی داژبال در مجموعه ورزشی حجاب با همکاری های به عمل آمده با نایب رییس هیات ورزش های همگانی شهرستان شیرازخانم شمس برای شاغلین دستگاه های اجرایی(بانوان) برگزار شد.تعداد شرکت کنندگان در این برنامه ورزشی 3 تیم از 3دستگاه اجرایی بود که تیم های زیرموفق به کسب مقام اول تا سوم شدند. عکس های مربوطه و فهرست اسامی به پیوست ارسال می گردد.‏/م

 تیم اول: دانشگاه صنعتی شیراز             تیم دوم: شهرداری شیراز            تیم سوم: اداره کل منابع طبیعی