کسب مقام نخست تیم منتخب والیبال بانوان مرودشت در مسابقات استانی

به گزارش روابط عمومی ورزش بانوان استان به نقل از رضایی مسئول ورزش بانوان شهرستان مرودشت ، مسابقات قهرمانی والیبال استان روزپنج شنبه مورخ 29/1/98 در شهرستان آباده برگزار شد. بعد از دو روز رقابت ،  تیم شهرستان مرودشت توانست مقام اول این مسابقات را کسب کند و به مرحله نهایی مسابقات قهرمانی استان فارس راه یابد. خانم مریم حبیبی از بازیکنان تیم ملی در این مسابقات حضور داشتند وخانم پوران زارع ملی پوش سابق تیم ملی سرمربیگری تیم را بر عهده داشت. اسامی تیم مرودشت به شرح زیر می باشد :مهشید شهبازی ، فاطمه همایون ، مریم رحیم خانی ، مریم حبیبی ،فرشته عمادی ، خدیجه کریمی ، زهرا امیدوار ، مریم زارع ، فاطمه زارع ،سمیرا رفیعی ، آرزو اسماعیلی ، پوران  زارع.