برگزاری جلسه آسیب شناسی ورزش بانوان اقلید

به گزارش روابط عمومی ورزش بانوان استان به نقل از افضلی مسئول ورزش بانوان  اداره ورزش و جوانان شهرستان اقلید، خلیل بزرگی سرپرست فرمانداری این شهرستان در نشست هم اندیشی  مسئولین ادارات و اداره ورزش وجوانان اظهار داشت: توجه به ورزش در شهرستان اقلید یکی از اولویت هاست و در همین راستا باید به ورزش بانوان به صورت تخصصی نیز توجه ویژه صورت پذیرد . وی توجه به ورزش بانوان را بهترین فرصت در راستای کاهش آسیب‌های اجتماعی و جسمی حرکتی در جامعه عنوان کرد و بر افزایش مشارکت و فعال سازی بانوان در حوزه های مختلف تأکید کرد و خاطر نشان ساخت: فعال بودن حوزه ورزش بانوان جامعه را از آسیب های اجتماعی دور می کند و به همین دلیل باید از تمامی ظرفیت های در اختیار این حوزه به خوبی بهره برداری شود.وی افزود: امیدواریم بتوانیم مجموع خواسته های مطرح شده بانوان شهرستان اقلید درحوزه ورزش در این جلسه را عملیاتی کنیم و ورزش بانوان به دنبال اجرایی شدن این مسائل به جایگاه حقیقی خود برسد..در ادامه حسن مسعودی رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان اقلید نیز در این جلسه گفت: هدف از برگزاری این چنین نشست هایی بیان نقطه نظرات ، ساماندهی ورزش بانوان و پیکیری مسائل و مشکلات ورزش آنها است.بنابر این گزارش، عدم وجود فرهنگ مناسب و دیدگاه مثبت به ورزش بانوان، عدم وجود بستر مناسب و امکانات لازم برای ورزش بانوان، عدم اختصاص سالن ورزشی اختصاصی به ورزش بانوان، عدم اختصاص ساعت مناسب و متناسب با وقت فراغت بانوان از مشغله شغلی و شخصی به ورزش بانوان در سالن های ورزشی موجود، رفع موانع اقتصادی، فرهنگی، امنیتی و... برای ورزش بانوان ازجمله مسائلی بود که در این جلسه عنوان شد.