اجرای طرح ورزش های تطبیقی ویژه زنان باردار در شهرستان فراشبند

به گزارش روابط عمومی ورزش بانوان استان به نقل از اکبریان مسئول ورزش بانوان شهرستان فراشبند، این طرح با حضور 15 نفر از زنان باردار شهرستان  روز پنج شنبه 8/9/97 در باشگاه ورزشی نشاط  زیر نظر مربی فاطمه طیبی برگزار شد.در این برنامه ورزش ها و حرکات ویژه زنان باردار آموزش داده شد و با استقبال خوب شرکت کنندگان مواجه شد که خواستار برگزاری بیشتر این دوره ها شدند.