برگزاری دو جشنواره در خرم بید

به گزارش روابط عمومی ورزش بانوان استان به نقل از ابدام کارشناس ورزش بانوان شهرستان خرم بید ، برنامه پرواز بادبادک ها با همکاری مهد های شهرستان و  با  حضور بیش از 200 نفر از شرکت کنندگان در مجموعه اداری  ورزشی شهرستان برگزار شد و در پایان از شرکت کنندگان تجلیل شد. همچنین جشنواره ورزش های همگانی  زنان باردار با هدف پیشگیری از آسیب های اجتماعی در شهرستان خرم بید برگزار شد. این جشنواره که با حضور 20 نفر از زنان باردار محله های شیرین آباد – دادنجان- بنگشت  در روز دوشنبه مورخ 30/7/97 در زمین چمن شهرستان برگزار شد هدف از برگزاری این برنامه ایجاد پویایی و نشاط و پیشگیری از آسیب های اجتماعی از طریق ورزش بود.