برگزاری جام و نشاط و تندرستی در شهرستان مرودشت

به گزارش روابط عمومی ورزش بانوان استان به نقل از رضایی مسئول ورزش بانوان شهرستان مرودشت ، جام نشاط و تندرستی در قالب 3 تیم پنج نفره و یک نفر ذخیره در سالن سپاه شهرستان مرودشت در تاریخ 16/7/97 روز دوشنبه  برگزار شد و در پایان تیمهای اول تا سوم مشخص شدند و جوایزی به تیمها اهدا گردید. داوری این برنامه را خانم مریم حاصلپور بر عهده داشتند.