برگزاری مسابقات والیبال دختران نونهال در شیراز

مسابقات والیبال دختران نونهال شیراز  با حضور ۱۵ تیم در سالن دراک برگزار گردیدتیم های شرکت کننده در این مسابقات صدرا الف -صدراب-عقاب الف-عقاب ب-امام علی-صالحین-نوین-آریاراد-پوریای ولی-پارس مهر-ستارگان-باشگاه کارگران-دراک-فرزانگان-۹ دی- بودند که در چهار گروه به صورت دوره ای با هم رقابت کردند.  بعد از برگزاری دور مقدماتی مسابقات از گروه الف تیم های صدرا الف و ستارگان از گروه ب پوریای ولی و عقاب الف از گروه ج عقاب ب و صالحین از گروه ج امام علی و فرزانگان به دور بعد راه یافتند.در نهایت بعد از برگزاری ۲۹ مسابقه نتایج ذیل حاصل گردید.مقام اول: تیم صدرا الف  - مقام دوم: تیم امام علی  - مقام سوم:تیم عقاب الف .- داوری این مسابقات به عهده خانم ها بیژن پور- کریمی-حقیقی رجا-رضاییان-خوشرو-عطایی بود