برگزاری اولین جشنواره اوقات فراغت بازنشستگان در آباده

به گزارش روابط عمومی ورزش بانوان استان به نقل از صدرایی مسئول ورزش بانوان  اداره ورزش و جوانان آباده، هیات ورزشهای همگانی شهرستان اقدام به برگزاری جشنواره اوقات فراغت بازنشستگان در تاریخ 018/06/97 در زمین چمن مجموعه ورزشی تختی شهرستان آباده نمود در این جشنواره تعداد کثیری از بانوان بازنشسته حضور داشتند که با اجرای فعالیت های ورزشی چون نرمش صبحگاهی ،دویدن بصورت مارپیچ و طناب کشی و دویدن 100 متر  یک روز شاد را سپری نمودند در پایان به کلیه شرکت کنندگان گواهی شرکت در جشنواره اهدا شد.