بازدید مسئول ورزش بانوان شهرستان آباده از سالن ورزشی ایزدخواست

به گزارش روابط عمومیورزش بانوان استان به نقل از روابط عمومی اداره ورزش و جوانان آباده صدرایی مسئول ورزش بانوان شهرستان آباده در تاریخ 16/04/97 از سالن ورزشی شهر ایزدخواست بازدید کرد و از نزدیک با بانوان دوستدار ورزش این شهر آشنا شد .در این بازدیدصدرایی با استقبال خانواده ها روبه رو شد که خواستار برگزاری کلاسهای ورزشی برای خود و فرزندانشان بودند با توجه به هماهنگیهای قبلی صورت گرفته 2 رشته ورزشی ژیمناستیک برای کودکان و آمادگی جسمانی ایروبیک برای بانوان راه اندازی شد و ایشان مربیانی برای  ترم تابستان به این شهر معرفی کرد.