میزبانی دوره هماهنگی داوری پومسه بانوان در شیراز

به گزارش روابط عمومی ورزش بانوان استان به نقل از غیاثی رییس هیات تکواندو استان یکدوره متمرکز  هماهنگی داوری پومسه  بانوان کشور به میزبانی استان فارس مورخ 14/4/97 برگزارشد.هماهنگی سالیانه داوری پومسه با حضور مدرس استاد زهرا شهریاری از استان  تهران  با حضور شرکت کننده هایی از استانهای فارس، خوزستان ، کهگیلویه و بویر احمد  پنجشنبه 14 تیرماه در خانه تکواندو استان برگزار گردید در طی این هماهنگی قوانین داوری پومسه نحوه صحیح  اعمال نفرات و برگزاری مسابقات به شیوه های جدید آموزش داده شد. مسئول برگزاری دوره : استاد لیلا ذکاوت بود. غیاثی در ادامه افزود: یکدوره آزمون ارتقاء کمربند قرمز تا دان دو بانوان استان فارس دوره 245 پنجشنبه 14 تیرماه با حضور 122 هنرجو از شهرستانهای شیراز ، صدرا ، صفاشهر ، جهرم ، فسا ، نور آباد ، داراب ، خنج ، مهر ، جویم ، کازرون و مرودشت برگزار گردید  ممتحنین این دوره از آزمون اساتید پریا تاج کی ، طاهره شیبو ، رحیمه جلوداری و نماینده فدراسیون فرزانه صلواتی از اصفهان  نظارت آزمون را برعهده داشت.