برگزاری دوره تئوری مربیگری درجه سه در لامرد

به گزارش روابط عمومی ورزش بانوان استان به نقل از نوبخت کارشناس ورزش بانوان شهرستان لامرد ،اداره ورزش و جوانان شهرستان لامرد یکدوره تئوری مربیگری درجه 3 با حضور 30 نفر شرکت کننده از روز شنبه 22 اردیبهشت زیر نظر هیات دوچرخه سواری و اداره ورزش و جوانان شهرستان لامرد برگزار نموده،.این دوره آموزشی تا روز پنج شنبه مورخ 27/2/97 ادامه دارد.