دوخبرورزشی از بانوان شهرستان فراشبند

به گزارش روابط عمومی ورزش بانوان استان به نقل از اکبریان کارشناس ورزش بانوان شهرستان فراشبند :هیات کونگ فوتوا شهرستان با حضور اسما حسینی از مربیان فعال شهرستان کلاس آموزشی این رشته ویژه بانوان را در سالن رزمی مجموعه ورزشی شهید عالیشوندی راه اندازی  کرد که با استقبال خوب بانوان مواجه شد.اکبریان در ادامه افزود: یکدوره مسابقه شطرنج با همکاری اداره اوقاف در امامزاده شهید فراشبند روز جمعه 21/2/97 برگزار گردید ده نفر از بانوان شطرنج با ز در این رقابت شرکت کردند که ندا عالیشوندی مقام سوم این دور از مسابقات را کسب کرد.