برگزاری بازیهای بومی ومحلی بانوان باشگاههای اقلید

به گزارش روابط عمومی ورزش بانوان استان به نقل افضلی کارشناس ورزش بانوان شهرستان اقلید یک دوره مسابقه بومی و محلی در رشته های پرش با گونی ،حمل  توپ و هفت سنگ  با حضور 50ورزشکار  از  باشگاهای بانوان شهرستان اقلید بصورت تیمی در زمین چمن  مجموعه ورزشی انقلاب  برگزار شد و  با معرفی تیم های برتر به پایان رسید .تیم های المپیک ،آریان و نیکان به ترتیب مقام اول تا سوم را کسب کردند .