برگزاری همایش خشونت علیه زنان درفراشبند

 به گزارش روابط عمومی ورزش بانوان استان به نقل از اکبریان مسئول ورزش بانوان شهرستان فراشبند همایش فرهنگی خشونت علیه زنان با  همکاری فرمانداری شهرستان با رویکرد بررسی مسایل و مشکلات بانوان برگزارشد.این همایش با حضور دکتر حسانی و بیش از 50 نفر از بانوان روز پنج شنبه 16/1/97 در محل سالن فرمانداری برگزار گردید. در پایان این همایش ورزش را یکی از راهکارهای مناسب برای دفاع بانوان از خود در جامعه معرفی کردند.