کارگاه آموزش ورزش سالمندان در کازرون برگزارشد

به گزارش روابط عمومی ورزش بانوان استان به نقل از حامد محمدی رییس اداره ورزش و جوانان شهرستان کازرون یک دوره کارگاه آموزشی ورزش سالمندی به همت اداره ورزش و جوانان و شبکه بهداشت و درمان کازرون برگزار گردید.این دوره آموزشی با موضوع ورزش سالمندی  با حضور 150 نفر  از سالمندان تحت پوشش شبکه بهداشت و درمان در سالن اجتماعات بیمارستان ولی عصر کازرون برگزار شد. و مدرسی آن را فاطمه شنبه ای بعهده داشت اهمیت ورزش سالمندی را بصورت تئوری و عملی برای مخاطبین تشریح نمود.