برگزاری جشنواره یوگا و پیلاتس در آباده

به گزارش روابط عمومی ورزش بانوان استان به نقل از صدرایی کارشناس ورزش بانوان اداره ورزش و جوانان آباده کمیته یوگا و پیلاتس هیات ورزش همگانی شهرستان درتاریخ 21/10/96 اقدام به برگزاری جشنواره یوگا و پیلاتس در مجموعه ورزشی تختی سالن ورزشی آزادی نمود.در این جشنواره زهرا شورلی مسئول کمیته یوگا و پیلاتس ضمن معرفی این دو رشته ورزشی از ورزشکاران باشگاه آسانا خواست تا با اجرای برنامه های خود شرکت کنندگان در این جشنواره را با این دو رشته ورزشی در شهر آباده آشنا کنند .درپایان با گذاشتن 2 مسابقه ورزشی بین شرکت کنندگان به برندگان جوایزی اهدا شد.