برگزاری کارگاه آموزشی با موضوع کودک آزاری در رستم

به گزارش روابط عمومی ورزش بانوان استان به نقل از پیرانی رییس اداره ورزش وجوانان رستم، امور ورزش بانوان این اداره  با همکاری  شبکه بهداشت  و درمان اقدام به برگزاری  کارگاه اموزشی آسیبهای های اجتماعی  با موضوعیت (کودک آزاری) نمود.در این کارگاه تمامی روسا ونواب رییس هیاتهای ورزشی شهرستان وجمعی از مربیان ورزشی حضور داشتند.مدرس این دوره اقای فریدون فر کارشناس شبکه بهداشت بعهده داشت.