برگزاری مسابقات سوارکاری استان در بخش وراوی شهرستان مهر

 به گزارش روابط عمومی ورزش بانوان استان به نقل از طفیهونی رییس هیات سوارکاری استان در راستای توسعه ورزش زیبا ومفرح سوارکاری درسراسر استان پهناور فارس ،این هیات در نظردارد همایش اسبان اصیل ایرانی همراه با برنامه شو سواره (یادمان 68شهید گلگون کفن شهروراوی )را درتاریخ جمعه22/10/96 از ساعت 10 صبح در استادیوم ورزشی شهروراوی شهرستان مهر برگزار نماید ،طفیهونی از تمامی علاقمندان به این رشته دعوت بعمل آورد.