برگزاری جشنواره ورزشهای بومی محلی وسنتی بانوان گرامیداشت هفته وحدت در شیراز

به گزارش روابط عمومی ورزش بانوان استان جشنواره بزرگ فرهنگی ورزشی ، ورزشهای بومی محلی وسنتی بانوان به مناسبت گرامیداشت میلاد با سعادت پیامبراکرم (ص )با همکاری هیات ورزشهای سنتی وبازیهای بومی ومحلی استان وتعامل شهرداری شیراز با حضور سرکارخانم دستغیب و مشاورین بانوان دستگاههای اجرایی و مسئولین ورزش بانوان شهرستانها و نواب رییس هیاتهای ورزشی استان و بانوان شاغل در دستگاهها و دختران مدرسه روستایی وعشایری و حوزه ورزش بانوان اداره کل ورزش وجوانان و جمعی از بانوان ورزشکار در سالن مجموعه ورزشی شهید دستغیب شیراز برگزارشد. در این جشنواره کمیته های ورزشهای بومی محلی تعدادی از این ورزشها را به نمایش گذاشتند همچنین بانوان فعال در این رشته با موادخوراکی محلی از مدعوین پذیرایی کردند. ودر ادامه این جشنواره حاضرین در پنج رشته ورزش بومی ومحلی با هم به رقابت پرداختند. در پایان به نفرات برتر هر رشته ورزشی جوایزی اهدا گردید.