برگزاری مسابقات پینگ پنگ بانوان بوانات در هفته بسیج

به گزارش روابط عمومی ورزش بانوان استان به نقل از راستی کارشناس ورزش بانوان شهرستان بوانات ، اداره ورزش و جوانان شهرستان بوانات یک دوره مسابقات تنیس روی میزگرامیداشت هفته بسیج در دوگروه مبتدی وپیشرفته برگزارنمود.که بازیکنان در رده سنی پیشرفته درجدول دوره ای باهم به رقابت پرداختند وخانمها ساجده عابدپور.محدثه عاشوریان .فاطمه دارابی به ترتیب اول تاسوم شدند.در رده سنی مبتدی شرکت کنندگان با جدیت تمام باهم به رقابت پرداختند در پایان خانمها زهراخشک جان ،فاطمه خشک جان ،فاطمه حسامپوراول تاسوم شدند.