دوخبراز ورزش بانوان شهرستان مهر

به گزارش روابط عمومی ورزش بانوان استان به نقل از محمدی کارشناس ورزش بانوان شهرستان مهر، اداره ورزش و جوانان شهرستان مهربا همکاری مربیان ومدیران مهدهای کودک: به مناسبت هفته بسیج در سالن ولایت جشنواره ای با حضور دو مهد کودک قائم و گلها برگزار گردیداین جشنواره با برنامه های متنوعی از قبیل اجرای حرکات (حلقه ، طناب ،دو ، ورزش صبحگاهی )برگزارشد.در پایان این جشنواره به شکوفه های حاضر در سالن ورزشی ولایت جوایزی اهداء گردید.محمدی در ادامه افزود کارکنان ومسئواین هیاتهای ورزشی وجمعب از ورزشکاران همراه با اقشار مردم شهرستان مهر در پیاده روی خانوادگی که بهمین مناسبت برگزار شده بود شرکت نمودند.