اشرف قریشی معاون ورزش بانوان عنوان برتر را در ارزیابی عملکرد استان کسب نمود

به گزارش روابط عمومی ورزش بانوان استان ، در مراسمی که در سالن اجتماعات استانداری برگزارگردیدو براساس نظر شورای نظارت وارزیابی دستگاههای اجرایی دفتر بانوان وخانواده استانداری خانم اشرف قریشی بعنوان فعال ودارای رتبه برتر در سال 95 معرفی گردید.دراین آئین با اهدا لوح سپاس از حیدرعلی کامیاب مدیرکل و اشرف قریشی معاون ورزش بانوان توسط جناب مهندس پژوهش معاون سیاسی امنیتی واجتماعی و خانم دکتردستغیب مدیرکل دفتر امور بانوان وخانواده استانداری تقدیر بعمل آمد.