بازدید معاون ورزش بانوان استان از روستاهای شهرستان فسا

  به گزارش روابط عمومی ورزش بانوان استان ،اشرف قریشی معاون ورزش بانوان استان طی سفری به شهرستان فسا ازاماکن ورزشی شش ده و نوبندگان از توابع فسا بازدید نمود. وی گفت رشته های فعال ورزشی در سالنهای موجود در این شهرها عبارتنداز:رشته های فعال:والیبال-فوتسال-بسکتبال

*در مجموع برنامه ریزی ورزشی-حفظ و نگهداری سالن  شش ده بصورت مطلوب انجام میگردد که جای تقدیر دارد.با وجود این در بخش نوبندگان نیاز به حفظ ونگهداری شایسته تری از مکان ورزشی (زمین خاکی) از سوی مردم و ورزشکاران آن منطقه دارد.