برگزاری مسابقات دوومیدانی انتخابی شهرستان فراشبند

به گزارش روابط عمومی ورزش بانوان استان به نقل از اکبریان کارشناس ورزش بانوان شهرستان فراشبند یکدوره مسابقات انتخابی دوو میدانی ویژه دختران نوجوان شهرستان با همکاری مدارس ابتدایی شهرستان در رشته دو 100 متر _ دو 400 متر_ پرتاب توپ و وزنه در زمین چمن مجموعه ورزشی شهید عالیشوندی برگزار گرید که در پایان به نفرات برتر جوایزی اهدا گردید.