برگزاری بازیهای بومی محلی مهدهای کودک فراشبند

به گزارش روابط عمومی ورزش بانوان استان به نقل ازاکبریان کارشناس ورزش شهرستان فراشبند در راستای  برنامه راهبردی ورزش شهرستان وبمنظور ایجاد روحیه ورزشی در نونهالان وبرپایی ورزشهای سنتی وبازیهای بومی محلی با حضور بیش از 60 نونهال از مهدکودک صبح امید فراشبند مسابقه دال پلان ،طناب کشی و دو همگانی با همکاری در زمین چمن مجموعه ورزشی شهید عالیشوندی برگزار گردید.