برگزاری همایش ورزش صبحگاهی بانوان شاغل دستگاههای اجرایی فیروزآباد

به گزارش روابط عمومی ورزش بانوان استان به نقل از ریاستی رییس اداره ورزش وجوانان شهرستان فیروزآباد حوزه ورزش بانوان شهرستان با همکاری هیئت ورزش های همگانی شهرستان فیروزآباد  اقدام به برگزاری همایش ورزشهای صبحگاهی ویژه بانوان شاغل در سازمانها وارگانها ی شهرستان نمود. این همایش در پارک ولی عصر (عج)  برگزار شدو بیش از 100 نفربانوان ورزشکار و شاغل ادارات حضور داشته و به مدت 45 دقیقه به انجام حرکات ورزشی پرداختند.