برگزاری فینال جشنواره اوقات فراغت خانه محلات شیراز

به گزارش روابط عمومی ورزش بانوان استان، به نقل از جوانمردی کارشناس ورزش بانوان شهرستان شیراز گزارش فینال مسابقات جشنواره ورزش و اوقات فراغت بانوان خانه محلات شهرستان شیراز را بشرح ذیل اعلام نمود:این مسابقات در تاریخ 15 شهریور ماه 1396 روز چهارشنبه در سالن ورزشی پایداری در منطقه 5 با حضور و همکاری ارگان هاو سازمان های مربوطه برگزار گردید،تعداد شرکت کنندگان از 7 محله شیراز،70 تیم سه نفره بودند که با حضور داوران ومربیان انجام پذیرفت.نتایج مسابقات به شرح زیر می باشد:

محلات برتر بر اساس امتیاز :

1.محله شهرک سعدی، اول

2.محله شیخ علی چوپان، دوم

3.محله سهل آباد،سوم

4.محله کوشک میدان،چهارم

5.محله شهرک بهار،پنجم

6.محله شهید دوران(دهپیاله)،ششم