برگزاری جشنواره زیبایی ملی وکشوری اسب اصیل دره شوری

به گزارش روابط عمومی ورزش بانوان استان ، به نقل از طفیهونی رییس هیات ورزش سوارکاری استان در تاریخ های 20و21مهرماه 96جشنواره زیبایی ملی وکشوری اسب اصیل دره شوری (جام تمدن پارسه ) یادبود شهدای مدافع حرم استان فارس را در باشگاه سوارکاری ملل زرقان واقع در جاده شیراز مرودشت –پل شهدای صنعت نفت برگزار مینماید .طفیهونی در ادامه از تمامی علاقه مندان به این رشته ورزشی دعوت بعمل آورد .