بازدید معاون ورزش بانوان استان از اماکن وفضاهای ورزشی شهرستان لامرد

به گزارش روابط عمومی ورزش بانوان استان، اشرف قریشی بمنظور بازبینی وبرنامه ریزی در خصوص برنامه عملیاتی ورزش بانوان استان بمنظور توسعه ورزش در روستاها وشهرهای شهرستانهای استان ، طی سفری به شهرستان لامرد از سالنهای ورزشی اشکنان –اهل –کال شهرستان لامرد دیدن نمود. در اثنای این بازدید قریشی از یکی از سالنهای چند منظوره آموزش وپرورش کال نیز دیدن کرده و باتوجه به امکانات موجود در این مکان ورزشی و امکانات موجود اماکن ورزشی ، اداره ورزش وجوانان به ایجاد تعاملات بیشتر بین دو دستگاه اشاره کرد.قریشی همچنین گفت در سطح استان روستاها و بخشهایی وجود دارد که از پتانسیلهای بالایی برای تشویق وترغیب وتوسعه ورزش همگانی و ورزشهای سنتی وبازیهای بومی محلی برخوردار هستند.