همایش نقش ورزش در پیشگیری از اعتیاد در شهرستان سروستان

به گزارش روابط عمومی ورزش بانوان استان، به نقل از حیدری کارشناس ورزش بانوان سروستان همایش نقش ورزش در پیشگیری از اعتیاد  با حضور آقای ابراهیمی دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر، روسای ادارات، مسئولین هیات های ورزشی و ورزشکاران در محل سالن فرمانداری شهرستان سروستان برگزار گردید.در این جلسه ابراهیمی دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر به تشریح اقدامات صورت گرفته در سه حوزه مقابله با ورود به عرصه مواد مخدر، درمان و حمایت های اجتماعی معتادان و اجرای فعالیت های فرهنگی و پیشگیری پرداخت. وی افزود: مبحث اصلی در مبارزه با مواد مخدر موضوع فعالیت های فرهنگی و پیشگیری است چرا که ریشه کنی مواد مخدر موضوعی منسوخ شده و شعاری صوری است لذا باید به دنبال کنترل و مهار مواد مخدر باشیم، مهمترین اصل حساس سازی همه آحاد مردم و جامعه است که مهم ترین نقطه ضعف نیز محسوب می شود.در این همایش همچنین آقای آقازاده رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان در خصوص نقش ورزش در پیشگیری از اعتیاد بیان نمود متاسفانه عدم سرمایه گذاری مناسب در گذشته برای افزایش سرانه فضای ورزشی و رشد تصاعدی جمعیت منجر به آن شد که امروز تراکم جمعیت جوان کشور با نیازهای ورزشی همخوانی نداشته باشد وی افزود واقعیت امر آن است که تنها یک بخش، سازمان یا وزارت نمی تواند به تنهایی با معضل اعتیاد مبارزه کند، بدون تردید مبارزه با آن تصمیماتی مشترک، همسو و هم جانبه می طلبد که یکی از راه های پیشگیری و مبارزه با آن توجه به ورزش و گسترش آن در جامعه است.در پایان این همایش از جمعی از دختران ورزشکار مقام آور در مسابقات استانی کاراته و کونگ فو کاران پسر شهرستان که حائز رتبه های برتر شده بودند تقدیر شد.