برنامه های فرهنگی ورزشی بانوان جهرم گرامیداشت هفته عفاف وحجاب

به گزارش روابط عمومی ورزش بانوان استان به نقل از رمضانلی کارشناس ورزش بانوان شهرستان جهرم ، به مناسبت گرامیداشت هفته عفاف وحجاب حوزه بانوان شهرستان اقدام به برگزاری چند برنامه فرهنگی  ورزشی به قرار ذیل نموده است. برگزاری همایش و مشاوره دینی با موضوع حجاب و صیانت از خانواده -برگزاری مسابقات والیبال بانوان-برگزاری جشنواره پهلوانی و زورخانه ای در پارک شهر-برگزاری جشنواره پهلوانی و زورخانه ای در پارک شهر-پیاده روی خانوادگی در محل کوهپایه خواجه