برگزاری مسابقات آمادگی جسمانی بانوان شهرستان مهر

به گزارش روابط عمومی ورزش بانوان استان ، به نقل از محمدی کارشناس ورزش بانوان شهرستان مهر یک دوره مسابقه دوستانه پلا نک ، دراز نشست ، شنا سوئدی بین بانوان ورزشکار درباشگاه الماس با داوری خانم بابایی برگزار گردید. در پایان این رقابتهای دوستانه نتایج زیر در آیتمهای مشخص شده بدست آمد.

پلا نک : راضیه سادات موسوی –فاطمه کشتکار- طیبه قائدی مقام اول تاسوم

دراز نشست : شیرین بشری- طیبه قائدی –فاطمه کشتکار و سمیرا کرمی مقامهای اول تا سوم

شنا سوئدی : مرضیه هاشم زاده –راضیه سادات موسوی- فاطمه کشتکار مقامهای اول تا سوم

در پایان این رقابتها به نفرات برتر ازسوی اداره ورزش وجوانان شهرستان جوایزی اهدا گردید.